Service & onderhoud

Log in op digitaal logboek

Door jaarlijks onderhoud kunnen veel problemen vermeden worden.

Een slecht onderhouden koelinstallatie kan volgende problemen veroorzaken:
✓ Veel hogere slijtage-graad = kortere levensduur installatie
✓ Aanzienlijk hogere elektriciteitsverbruik = minder rendement
✓ Hygiëneproblemen en eventueel voedselverderf
✓ Geluidsoverlast
✓ Problemen met de voedsel- en milieu-inspectie!
✓ Mogelijke aanleiding tot ongevallen

Verwijzing naar wetgeving i.v.m. het uitbaten van koelinstallaties

Wat doet Coëx op gebied van onderhoud:
✓ Voor iedere installatie is er een contract op maat
✓ Periodieke lekdichtheidscontroles volgens de koelmiddelinhoud van de installatie(s)
✓ Vervangen van de logboeken (elektronisch). De klant beschikt daarenboven over alle gegevens van zijn koelinstallatie + historiek van de gedane onderhouden en interventies
✓ Vrijblijvende tips  voor het optimaliseren van de koelinstallatie(s)

Ook onderhoud en depannages op installaties die niet geplaatst zijn door COËX!